OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní ustanovení:

Hraničář Ráje průvodce pro setkání s vaší duší, je zastoupen Janem Harnošem, IČ: 75649829, zapsáno 14.5. 2004, jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Rosice. Akreditace vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k oprávnění vykonávat činnost: Průvodcovská činnost horská.

Tedy: Činnost horského průvodce spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky; Činnost horského vůdce, kterou je organizování a provádění jednotlivců nebo skupin ve vysokohorském prostředí, včetně zajišťování bezpečnosti. V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační, půjčování lezecké, horolezecké a skialpinistické výzbroje a výstroje.

Sídlo firmy: Brno - Královo Pole, Dobrovského 157/1, PSČ 612 00

Podmínky účasti na akci:

Pokud průvodce kurz přeruší nebo ukončí z důvodu počasí, přání hosta, nebo v důsledku nezpůsobilosti hosta pro daný kurz, zůstává dohodnutá cena nezměněna. Pokud je pro uskutečnění kurzu nevhodné počasí, může být kurz přeložen na nejbližší volný termín (neplatí pokud již kurz začal nebo v jeho průběhu). V případě zrušení kurzu ze strany průvodce, jsou veškeré zálohy vráceny v plné výši. Účastník je povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh kurzu. K orientaci a zhodnocení možností klienta slouží popis obtížností. Klient individuálně zhodnotí své možnosti, nebo zkonzultuje s průvodcem. V průběhu programu, je průvodce oprávněn vyhodnocovat stav jednotlivých účastníků. Průvodce nepřebírá zodpovědnost za své klienty, akci absolvují dobrovolně a ze své vůle.

Objednání služeb průvodce a přihlášení na akci:

Závazné objednání kurzu lze provést e-mailem, webovým rezervačním formulářem, telefonicky nebo přes oficiální profil na Facebooku pod jménem Honza Harnoš, formou soukromé zprávy a současným uhrazením zálohy ve výši 50% ceny ze základní ceny zvoleného kurzu. Záloha je hrazena převodem na účet č.: 2500630980/2010 FIO Banka (do zprávy pro příjemce napište své jméno). Po jejím uhrazení je považována rezervace za závaznou.

Cena:

Cena u kurzu je stanovena jako základní. Stanovená cena v sobě zahrnuje hotové výdaje průvodce vzniklé v souvislosti s organizovanou akcí. Nezahrnuje náklady na ubytování (tohle je možné jen v případě cestovní kanceláře) a nezahrnuje dopravu. Tato základní cena může být ovlivněna slevou, nebo bonusem, podle dohody s klientem. Zaplacení ceny probíhá ve dvou splátkách: záloha 50% z ceny a druhá část osobně v den začátku akce, případně podle individuální domluvy. Cena je zaplacena okamžikem připsání finanční částky na účet nebo přijetím v hotovosti. Povinnost prokázat tuto skutečnost náleží klientovi.

Storno podmínky:

Svou účast na akci máte právo bez udání důvodu kdykoli zrušit. Zaplacená záloha Vám bude vrácena v plné výši pokud tak učiníte 20 dní před začátkem kurzu.
20 dnů a více – 0%
15 až 19 dnů – 25%
10 až 14 dnů – 50%
4 až 9 dní – 75%
3 a méně – 100%

Podmínky platné ke dni: 4.6.2014